Лакови покрития за защита на метални опаковки и капачки:

Лаковите покрития произвеждани от Емайлхим АД са разработени за нуждите на хранително-вкусовата (консервната), фармацевтичната и козметична промишленост. Те намират приложение като вътрешно и външно защитно покритие на ламарина предназначена за производство на:
- Триделни кутии.
- Кутии формовани чрез дълбоко изтегляне.
- Метални капачки тип: „Омния”, „Кроненкорк”, „Пилферпруф”.
- Метални опаковки за съхранение на хранителни продукти и напитки.
- Вътрешно и външно защитно покритие на алуминиеви туби формовани чрез дълбоко изтегляне предназначени за съхранение на фармацевтични, козметични продукти и др.
За предлаганите лакови покрития се предлагат и съответните разредители.
Лаковите покрития се изпичат при висока температура и не са подходящи за цели извън описаните по горе.
Подробности и технически спецификации на произвежданите лакови покрития и разредители може да намерите в раздел Продукти - лакове за метелен амбалаж.

Омния Кронен корк Пилфер пруф Триделни кутии
Триделни кутии Триделни кутии Туби Туби

Продуктов каталог

Каталог и технически спецификации на произвежданите продукти може да изтеглите от линка по долу

Референтни обекти

От линка по долу може да изтеглите каталог с описание на обекти изпълнени с материали на Емайлхим АД

За контакти

2234 с. Петърч, община Костинброд. Тел. 07116/2015;2048. E-mail: office@emailchim.com