Винилестерни антикорозионни защитни покрития и системи. Глсфлеийк покрития за метал и бетон

Произвежданите антикорозионни защитни покрития и системи на Емайлхим АД са предназначени за защита от корозия (в т.ч. от киселини и основи) на открити и закрити съоръжения и конструкции от черни и цветни метали /в т.ч. неръждаема стомана, цинк и др./ бетон, керамика, изделия от стъклопласти и др. Прилагат се при изпълнение на ново строителство и ремонтни дейности в химическата, газо-добивната и нефтопреработвателната промишленост, черната и цветна металургия, целулозохартиената, текстилната, атомната промишленост, топлоенергетиката, машиностроенето, корабостроене, кораборемонт, производство на акумулатори, водни съоръжения, инфраструктурното строителство и др. Покритията в зависимост от предназначението се нанасят чрез: четка, валяк, безвъздушно пръскане, шприцоване, шпакловане, китване, саморазливане /за подови покрития – усилени, безискрови, антистатични, негорими/. Освен стандартно предлаганите продукти Емайлхим АД може да предложи индивидуални решения и разработки на база задание по проект предоставен от клиента. За всеки от произвежданите продукт фирмата издава пълна техническа документация, инструкции за работа, сертификат за качество декларация за произход, гаранция. Допълнителна информация може да получите от раздел Продукти или като се свържете с нас.

Химически устойчиво антикорозионно подово покритие Химически устойчиво покритие на пречиствателна станция Антикорозионна защита на метална конструкция Репарация на водно съоражение цвят по RAL

Допълнителна информация може да намерите на страницата ни в Facebook

Продуктов каталог

Каталог и технически спецификации на произвежданите продукти може да изтеглите от линка по долу

Референтни обекти

От линка по долу може да изтеглите каталог с описание на обекти изпълнени с материали на Емайлхим АД

За контакти

2234 с. Петърч, община Костинброд. Тел. 07116/2015;2048. E-mail: office@emailchim.com