Акционерно дружество "Емайлхим"

е основано през 1991 год. Регистрирано е във фирменото отделение на Софийски окръжен съд по дело № 1317/91 съгласно Търговския закон на Република България. От 1997 год. дружеството е 100% частна собственост и се управлява от тричленен съвет на директорите. Предмета на дейност на дружеството е: Производство на лакови покрития за метален амбалаж с приложение в консервната, фармацевтичната и козметична промишлености, както и производство на широка гама антикорозионни покрития за черни, цветни метали и бетон, изолационни системи, саморазливни подови настилки, полимер-бетон, грундове, бои и лакове за метал, бетон, стъклопласти. Всички суровини и материали използвани в производството са с гарантирано качество и съответстват на стандартите - ASTM, DIN и ISO. Дружеството развива дейността си на една производствена площадка намираща се в непосредствена близост до с. Петърч община Костинброд на 15 км. западно от гр. София. Фирмата разполага със съвременно технологично оборудване, даващо възможност за големи производствени обеми, като развойната дейност се осъществява от високо квалифицирани специалисти, ползващи модерно лабораторно оборудване от реномирани световни фирми. Благодарение на дългогодишния си производствен опит и модерно оборудване дружеството може бързо да пренастройва технологичините си процеси и рецептурни състави, съобразявайки се със изискванията на своите клиенти, при гарантирано качество и атрактивни цени. Производствената дейност е организирана така, че да не замърсява водите, почвата и въздуха в региона, за което има издадена екологична оценка от Министерството на околната среда и водите на Република България.

Емайлхим АД Емайлхим АД Емайлхим АД Емайлхим АД

Продуктов каталог

Каталог и технически спецификации на произвежданите продукти може да изтеглите от линка по долу

Референтни обекти

От линка по долу може да изтеглите каталог с описание на обекти изпълнени с материали на Емайлхим АД

За контакти

2234 с. Петърч, община Костинброд. Тел. 07116/2015;2048. E-mail: office@emailchim.com