Emailchim JSC

Акционерно дружество Емайлхим

Е утвърден български производител доказал се с висококачествени продукти и безкомпромисен професионализъм. Фирмата е основано през 1991 год. От 1997 год. дружеството е 100% частна собственост и се управлява от тричленен съвет на директорите. Предмета на дейност на дружеството е: Производство на индустриални подови настилки, антикорозионни и хидроизолационни защитни покрития и системи за черни, цветни метали и бетон, саморазливни подови настилки, полимер-бетон, материали за репарация на водни съоръжения и атракциони, лакове, емайллакове, бой и разредители. Фирмата има дългогодишен производствен опит и модерно оборудване позволяващо ни производствен капацитет от над 15 тона дневно* Разполагаме със собствени лаборатории за разработка и изпитание на продуктите. Произвежданите от фирмата продукти намират широко приложение в различни отрасли от инфраструктурното строителство, тежката и лека индустрия - фармацевтична, хранително-вкусова, козметична, химическа, металургия, машиностроене, преработвателна, енергетика и др. така също и за нуждите на гражданско-битовата - търговски центрове, офис сгради, складове, хотели, болнични заведения, развлекателни обекти, битови нужди и др. Дружеството разработва продукти, материали, техническа документация, схеми на изпълнение, технически предписания и технологични инструкции по задание. За всеки от произвежданите продукти се издават необходимите документи, сертификат за качество, и гаранция Всички суровини и материали използвани в производствените процеси са на водещи европейски и американски компании с доказано качество и съответстват на стандартите - ASTM, DIN и ISO.

Антикорозионно покритие за метал Винилестерен под Саморазливна индустриална настилка Акрилатен под Саморазливна подова настилка Индустриални бои Антикорозионно полиуретаново покритие
*В зависимост от произвежданите продукти. Не включва доставките на необходимите суровини и материали за производствения процес.

Продуктов каталог

Каталог и технически спецификации на произвежданите продукти може да изтеглите от линка по долу

Референтни обекти

От линка по долу може да изтеглите каталог с описание на обекти изпълнени с материали на Емайлхим АД

За контакти

2234 с. Петърч, община Костинброд. Тел. 07116/2015;2048. E-mail: office@emailchim.com